Bội Hướng Trong Phong Thủy | VTC2

3 Comments

  1. người đi khí theo, hướng nạp khí là quan trọng dùng ngũ hành phương vị lập quẻ ,không thể dùng màu sắc để tính, nhà này vượng ngũ hành mộc, không cho là bội khí được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *