Tin nóng 24 giờ | Cán bộ thanh tra tỉnh Đắk Lắk tham gia đánh bạc | LONG AN TV

2 Comments

  1. Thanh tra tỉnh Đắc lắc đánh bạc hả… Chúng nó học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Vịt CỘng….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *