Tín ngưỡng tôn giáo người Thái LanỞ Thái Lan có đến gần 95% dân số theo đạo Phật Tiểu Thừa. Một số ít người Thái Lan (4.6%) là theo đạo Hồi, 0.7% theo đạo Thiên Chúa và một số tôn giáo khác.
Ở khắp mọi nơi, bất kể là trung tâm thương mại hoặc phố chợ, công ty hay văn phòng và cả tại tư gia.người dân Thái tôn thờ Đại Phạm thiên (Phật 4 mặt) và thần đầu voi mình người Ganesha

Nguồn: https://expressiones.net/

Xem thêm bài viết khác: https://expressiones.net/category/tin-nguong/

2 Comments

  1. non appropriate music for those 2 respectables shrines (Ganesha & Trimurti) it' pity the video is nice and all videos I already download several co phu de wonderful videos with nice music

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *