Phong tục "Nhận quà cưới" dân tộc Thái Tây Bắc | Lấy quà cưới phải uống rượu | GÁI BẢN

13 Comments

  1. Của hồi môn cho con gái đi lấy chồng nhiều quá! Gia đình nào nghèo làm sao có của hồi môn cho con gái về nhà chồng đây?! Ối trời ơi, lấy đc của hồi môn của nhà gái thật là khổ hì, bắt uống rượu say chết cha.!!!

  2. Sang nhà bạn choi nhé.mọi thứ cẩn thận cho bạn rồi nha.khi nào rảnh mời bạn gé nhà mình làm vài ly nhé.mong bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *