Bị đối thủ chơi xấu, Dương Văn Thái vẫn BỨT TỐC THẦN THÀNH để giành HUY CHƯƠNG VÀNG

11 Comments

  1. CHIẾN THẮNG QUÁ XỨNG ĐÁNG CỦA NAM VƯƠNG ĐIỀN KINH DƯƠNG VĂN THÁI

  2. "Thằng tiến hoá chưa hoàn chỉnh"kia chơi khg giống với văn hoá loài người nhưng dù mọi rợ đến đâu cũng vẫn thua Thái của ta mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *