Xem Tuổi Vợ Chồng, Cách Hoá Giải Tuổi Vợ Chồng Xung Khắc

2 Comments

  1. Thầy nói cách hóa giải giúp con tuổi hợi và tuổi thân lấy nhau làm vợ chồng.

  2. Thầy ơi mong thầy dúp đõ vợ chông con vợ con sinh 14/5/83 còn con sinh14/4/1982 chúng con lấy nhau 23/10/2004 vậy đã phạm vào. Ngũ quỷ vậy thầy có cách nào hoá dải ko thầy thương va dúp chúng con với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *