VTC14_Cơ hội từ biến đổi khí hậu và nước biển dâng(Truyền hình VTC14) – BĐKH và nước biển dâng gây ra những tiêu cực, ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên BĐKH cũng đang mang lại cho chúng ta nhiều cơ hội. Để làm rõ hơn về nội dung này, VTC14 mời đến Trường quay PGS.TS Nguyễn Chu Hồi — Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục biển và hải đảo — Bộ TN và MT.

Nguồn: https://expressiones.net/

Xem thêm bài viết khác: https://expressiones.net/category/tin-tuc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *