Thấy cụ rùa bơi lội vất vả dưới hồ Gươm, TN tính đưa về t ă'm nước no'ng thì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *