Sang dãi nhà trọ đang cho thê giá rẻ LH 0985070423

5 Comments

  1. Hơn 2 ty mua ơ đầy mỗi tháng thu nhập tiền cho thuê chưa dc 7 triệu, để tiền gởi ngân hang nhiêu đo lấy hơn chục triệu, ơ wê ma bán giá cao wa

  2. Hậu 50m mà có thấy gi đâu toàn là thấy đồi đất không à, phía sau có đồi che mất luồn gió mát thông thoáng của nhà tro, giá này quá cao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *