LS. TRỊNH QUỐC THIÊN TIẾNG NÓI TỪ THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN

8 Comments

  1. Tp hcm quy hoạch khu thể thao tp rộng hơn 200 ha từ năm 2008 tới nay chư đặt được 1 viên gạch, cỏ mọc um tùm chắc họ quy hoạch cho đông vật và côn trùng thi đua đú đởn, ếch nhái ảnh ương thi nhau đọc tấu…

  2. Thợ điện đừng bàn chuyện ống nước ba ơi.???? Thể lực cỡ ông có đá được không mà đi so với Brazin.????

  3. Tưởng lương là người mà thời điểm gây dựng phong trào nó có tính chất thời vụ thôi chứ không có trình độ làm lãnh đạo được bán thân có tính tự kiêu ngộ nhận không biết mình đúng ở đâu vì thế mà mọi người dân đều biết mà coi thường đó là nhận định của số đồng người dân trong nước OK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *