Hướng dẫn Làm bữa ăn sáng bằng Đất nặn Play doh Creative Fun mold Kids toyKN Channel và bé Na có đồ chơi trẻ em đất nặn play doh. Bé Na sẽ làm các món ăn sáng để mời các bạn.
★Hãy đăng ký thành viên tại đây (nhấn dòng chữ bên dưới):

★Xem thêm video khác tại đây:

★ Nói chuyện với Na tại facebook nick là Be Na:

Nguồn: https://expressiones.net/

Xem thêm bài viết khác: https://expressiones.net/category/phong-thuy/

24 Comments

 1. Na ơi na đồ chơi đó mua ở đâu vậy na bao nhiêu tiền chỉ cho mình với

 2. Na thích mình hông ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 3. Bên bạn sướng thật đấy, mình rất tiếc với bạn vì mình ở Việt Nam.

 4. Na, ơi bạn Làm ngon Làm tờ tất lai, nặng mà ngon như thiệt

 5. ☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰
  🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟
  🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
  🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
  🌆🌆🌆🌆🌆🌆🌆🌆🌆🌆🌆🌆🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌
  🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
  😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
  💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
  💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

 6. 🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍉🍊🍊🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍋🍋🍌🍋🍋🍋🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🥝🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🥝🍆🍊🍌🍆🍌🍒🍌🍋🍆🍌🍒🍆🍌🍑🍌🍒🍒🍒🍓🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🚀🍉🍉🍉🍈🥕🥔🥔🥔🥔🥜🥜🥕🥑🥑🍟🍟🍟🍟🥑🥨🌰🥪🌰🥨🥨🌰🍟🍟🍟🍟🍟🥨🥨🥨🥨🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🥨🥨🥨🥨🥪🥪🥨🍔🍗🍗🥨🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥨🍟🍟🥑🥑🥑🥜🍗🍗🚀🍗🍉🍗🥜🍔🥨🥨🍔🥕

 7. Nhìn bé na nặn đất nặn thấy giống thiệt quá đi thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *