Dương KC | Phá Giải Bí Mật Nhà Hoang Bị Yểm Bùa | Hình Nhân Thế Mạng Treo Trong Bếp.

47 Comments

  1. Xao pháp mỹ chiến tranh mô co gạch vồ ni may a mua ng giấy treo đứa dong vai cũng so day

  2. Lol mẹ m bé k đi học lớn lên làm youtobe ak câu trc nói bỏ đc 10 năm câu sau lại nói bo từ thời đánh pháp đánh mỹ xàm lol

  3. Xàm vl luôn nhà bỏ hoang 10 nqwm mqf từ thời chống pháp vãi lol thật
    Còn cái bùa ở cửa mới đét vậy

  4. Em nên khuyên ah bà em là người xem bói lm bùa j đấy ah ko nên động vào bùa vì trong bùa đã chấn áp điều j đó chứ ko pk là bùa chấn áp người âm ah đã thả những người âm ra hãy để yên những j mà có ở nơi mà ah khám pháp bà em bảo bọn này chêu người âm khi chết sẽ ko yên 😈😈😈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *