Chiếc Huy Chương Vàng của cô gái trẻ cử tạ việt Nam Hồng Thanh trước đối thủ chủ nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *