"Chết cười" với những tai nạn trong thể thao cử tạ

3 Comments

  1. Sai kỹ thuật nên bị trượt cột sống (thoát vị đĩa đệm) nói chung là môn thể thao nguy hiểm…..

  2. Sao lúc nâng ta lên rồi bỏ xuống xong đi thì bị té vay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *