THVL | Chuyện cảnh giác – Kỳ 46: Cho thuê nhà lừa đảo, lừa bán sản phẩm với giá cao

10 Comments

  1. Thanh niên mà hèn hạ, tối nằm chỉ lo ủ mưu,
    Ngày đi lường gạt

  2. Tham thì chịu chứ trách hờn ai,cho bỏ tật tham lam.Của ko tự rơi tối mình đâu

  3. Mà .cái bà chủ nhà trong tình huống 1 cũng hơi ngô ha.mẹ.. Nhà của mình cho thuê làm ăn.. Thì ít ra cũng phải 1,2ngày đến quan sát xem chừng chứ.. Mẹ. Nhà cho thuê mà bỏ đi suốt vậy à…đỡ có ai đột nhập quậy phá sao…

  4. Sao không nghĩ bà chủ nhà trọ dàn cảnh lừa 2 người đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *