cháy nhà tại đồng phú chương mỹ hà hội

17 Comments

  1. cháy kinh quá à ko biết trong gia đình chạy ra hết chưa nửa

  2. Cảnh này y như trong phim hồng kong xong hết rồi cảnh sát mới tới

  3. Công nhận dân Việt Nam dây thanh quản cứng thiệt 😂😂😂😂😂😂
    Hét mãi không đứt 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  4. Có gì trong nhà mà cháy ge quá. Lúc nào rãnh ge mình chơi nhé bạn

  5. t thật sự không muốn cười nhưng nhìn cái cha cầm vòi nước tý xíu đứng xịt xịt t méo nhịn được 🤣

  6. Tập trung nước rập cháy không lo cứ laichim mồm nói dược cái gì,các nhà quanh dều có nước sao không hỗ trợ xịt từ dầu .

  7. Thương lắm những chú lính cứu hoả. Chia buồn cùng gia đình, gần đến tết rồi.

  8. Hôm nay đi học về thì thấy đông đông tưởng oánh nhau hóa ra cháy nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *