Karaoke ĐỜI Ở TRỌ | Hồ Minh Đương Beat chuẩn 2019.

10 Comments

  1. Hồ minh đương a hát rất hay và cảm xúc quá🥰🥰🥰🥰

  2. 'Đời ở trọ' sau thời gian gián đoạn vì được nâng cấp sửa chữa chống ngập bây giờ trở lại rùi nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *