Biến đổi khí hậu – Powerpoint animation effect

24 Comments

  1. Câu anh trích dẫn của Akira Phan ở phần đầu có ý nghĩa gì về biến đổi khí hậu vậy ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *