Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa màu gà (Grow and Care Cockscomb flowers/Celosia cristata )

5 Comments

  1. Sử dụng hình ảnh của tôi mà kô xin phép, đề nghị bạn gởi bỏ video này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *