Đóng giả ông già thanh niên cử tạ troll dân tập GYM

47 Comments

  1. Giống như người nổi tiếng ấy , ai cũng hoan hô , vỗ tay mình , sướng vãi!

  2. Đóng giả ông già thanh niên cử tạ . đặt tiêu đề cũng ngu súc sinh trộm video =))

  3. thời đại ngày nay hoá trang khéo thiệt. từ dân tập GYM mà biến thành ông già 84 !👍🏼👍🏼

  4. sao lúc chưa trang điểm nhìn thấy đô con mà lúc trang điểm rùi nhìn thấy nhỏ con thế

  5. có ai để ý là anh quần cam dáng người siêu đẹp không? =)))

  6. họ chỉ chú ý khuôn mặt mà qên xem cái tay của a thanh niên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *