CHẠY NGAY ĐI (ONIONN REMIX)| RUN NOW (ONIONN REMIX) | SƠN TÙNG M-TP | Official Music VideoCHẠY NGAY ĐI (ONIONN REMIX)| RUN NOW (ONIONN REMIX) | SƠN TÙNG M-TP | Official Music Video
#sontungmtp #ChayNgayDi #Onionn #RunNow #MTPEntertainment

M-TP ENTERTAINMENT
EXECUTIVE PRODUCER: NGUYEN THANH TUNG

COMPOSER: SON TUNG M-TP
MUSIC PRODUCER: ONIONN
ARTIST: SON TUNG M-TP
MARKETING DIRECTOR: HENRY NGUYEN
PR EXECUTIVE: NHAT DUY
MAKE UP: DO HOANG VU
HAIR STYLIST: GILL NGUYEN
FASHION CONSULTANT: PHAM BAO LUAN
TALENT ASSISTANT: VIET NGUYEN

More information about Sơn Tùng M-TP:

@Spotify:
@Itunes:

More about M-TP ENTERTAINMENT

CLICK TO SUBSCRIBE:
#sontungmtp #sontung #mtp #mtpentertainment

Nguồn: https://expressiones.net/

Xem thêm bài viết khác: https://expressiones.net/category/the-thao/

41 Comments

  1. Tình yêu của mik rap trong sáng và đẹp hơn nhiều! Thik như vậy!

  2. CMT 03/12/2019 1 ngày cuối năm 2019 Xem lại tất cả bài hát của Sơn Tùng MTP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *