Xem hướng nhà.avi

2 Comments

  1. Bát quái này:
    – Đúng là nó cho ta thấy được quẻ chạy theo Tây Tứ Mệnh hay Đông Tứ Mệnh thôi.
    – Sai là cả cung và hướng nhảy không đúng ( Nói chính xác hơn các bạn nhập bất kỳ năm sinh nào cũng rơi vào hướng nam Cung Ly nghĩa là tác giả lấy 1 cái hình rồi sửa 8 hướng cho ra đỏ đen ).
    – Không đính kèm font.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *