Wowy – Chạy

43 Comments

  1. Dù thời gian có trôi qua, nhưng những bài rap của anh em vẫn nghe mãi, bài rap của anh luôn làm em thấy mạnh mẽ tự tin hơn trong cuộc sống khắc nghiệt này

  2. Để lại một cmt như là một dấu ấn đã từng nghe nghiện và hâm mộ. Hơi trễ nhưng không muộn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *