Seagames 27- Nữ hoàng tốc độ của điền kinh Việt Nam Vũ Thị Hương

31 Comments

  1. Sải chân rất đẹp!Có ai thử nói về các nữ hoàng tốc độ qua từng thời kỳ như:Trương Hoàng Mỹ Linh,Hoàng Lan Anh,Nguyễn Thị Tĩnh,Vũ Thị Hương,Lê Tú Chinh …nói rõ về ưu điểm của từng vận động viên!Tôi xin cảm ơn trước!

  2. Tôi có cảm giác Vũ Thị Hương chạy như con báo đốm,cú nước rút tuyệt vời!

  3. Tao xem mà rưng rưng nc mắt, tao thấy mình k làm ăn dc trò trống gì.tự nhiên cảm thấy thất vòng về bản thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *