Phim tài liệu: ĐIỆP BÁO AN NINH MIỀN NAM – NGHIỆP VỤ TỪ TRÁI TIM – Phần 1

4 Comments

  1. Quy vi lam phong su. Vi sao lai quyen di nhung nguoi tinh bao mien nam ,Nhu Ba Dong,Nam Cu,Ng Huu Co,Le Quang Hien,va Le quang Loc da hy sinh ngay 30/04/1975 tai San Du ,Hoc Mon.

  2. tân binh. nhưng người lính cụ hồ những người chiến sĩ công an các anh thật Vinh Quang các anh mãi mãi trong lòng dân…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *