nét độc đáo mà cũng thiêng liêng của phong tục của người hoa. Đất và người ngay 12/01/2018

10 Comments

  1. Mình ở sông mao hôm nay cuối cùng wa lửa nè còn lên bình an c1 thì ngày mai cuối cùng huyện bắc bình có 2 lần tả tài phán luôn ngà 7 tháng 10 âm lịch ở sông mao xã Hải Ninh còn ngày 8 tháng 10 AL thì ở xã bình an c1

  2. Lên đao đâu có bén đâu đao cục thôi mà chổ mình thấy hoài mình cũng sờ wa mấy cái đao đó rồi.2 cây đai chặt đầu bò vs heo mới bén kìa 2 cây này chặt đầu xong là có người mua mấy triệu 1 cây có khi tới 2_3 chục triệu 1 cây tùy theo người giàu có tranh nhau mua hay ko nếu mà giành mua thì có giá.

  3. Thường lễ cúng này thường cung cho những oan hồn chết ngoài đường và có đi qua lửa nữa

  4. Làm đài truyền hình mà không tìm hiểu rỏ dân tộc gì hết. Cái này của 2 dân tộc ngái và sán dìu làm. Dân tộc hoa làm gì có tục này mà làm. Người nùng cũng không có làm lễ này. Mình người hoa đây. Hoa, sán dìu và ngái là 3 tộc trong 54 dân tộc của vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *