Khám Phá Nhà Hoang Chạm Mặt Rắn Thần

21 Comments

  1. Rắn này k phải rắn hoang , rắn hoang nó bò chậm thế đâu , rắn nuôi rồi

  2. Anh Thánh Ăn Chực ơi, tại sao hồi trước kênh này của Bà Tám Vlogs mà giờ của a vậy ?

  3. Sao tao nghe tiếng nhạc lồng vào clip tao dị ứng quá

  4. Con này cắn phát là xác định luôn chứ ở đó mà tiền Vs chả tỷ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *