Hướng Dẫn Hít Đất 1 Tay_Toankungfu(học võ tại nhà)

15 Comments

  1. Anh tập gì mà ngón tay của anh chịu được khi chống lẩy vậy

  2. chuẩn bị làm 1 clip hit đất bằng 1 tay luôn :))))) ae like động lực 100 làm luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *