Học phong thủy – Hocphongthuyvn.com – Bài 05: Toạ, hướng, hướng đất, hướng nhà, hướng cửa, tâm nhà

5 Comments

  1. Nghe giảng xong bài này đã biết cách xác định hướng nhà, hướng cửa. Trước giờ toàn nhầm lẫn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *