Cháy nổ quạt trong gia đình rất nguy hiểm

20 Comments

  1. Cái thằng quay video chắt tiết cây quạt lâm há vì qua video nhét cháy nhà 🤣🤣🤣

  2. Bởi đồng quuấn ít nên không chịu trọng tải của điện 2000 w nên mới xảy ra cháy bởi vì mình làm nghề điện nên các bạn đừng thắc mắc

  3. Má nằm quạt trưa xuống trời nóng mà quạt cũng như không mất ngủ luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *