Tính cộng đồng trong phong tục ở Tây Nguyên | VTCVTC | Trong văn hóa Tây Nguyên, không gian sinh hoạt của các tộc người, các tổ chức cộng đồng buôn làng thường được thể hiện qua các tri thức dân gian, trong phong tục tập quán của họ thường có tính cộng đồng, tính nhân văn cổ truyền

Nguồn: https://expressiones.net/

Xem thêm bài viết khác: https://expressiones.net/category/tin-nguong/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *