TIN KHẨN CẤP-TRUNG QUỐC "TOÁN LOẠN" KHI QUẢ BOM "TAM HIỆP PHÁT NỔ TRÊN ĐẦU DÂN TQ

7 Comments

  1. Con mẹ tụi mày , ko có tin gì đưa ra để kiếm tiền nen tui mày làm 1,2 tít giật gân để đăng lên kiếm chút tiền.

  2. Trả biết có cơ sở gì không mà suốt này nói
    Tôi không Quan tâm trung quốc thiệt hại ra sao
    Tôi chỉ quan tâm việt nam có bị ảnh hưởng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *