Nữ hoàng điền kinh Tú Chinh không giấu nổi xúc động khi giành tấm HCV danh giá nhất của điền kinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *