Nghịch lý ở ĐT cử tạ trẻ quốc gia

3 Comments

  1. Dm thuế thì tăng mà tiền thì đi đâu vậy thể thao mạnh thì kinh tế mới tăng chứ dm

  2. Làm Thể Thao như ở VN thì mới thấy nổ lực vuợt bậc của vđv.
    Thật sự thương những vđv có tiềm năng nhưng bài toán kinh phí bao năm cản trở

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *