ឃាត់យ៉ាងណាបើបងចង់បែក – Eva, oriGinal sonG khmer 2018 「LYRIC AUDIO」♫ឃាត់យ៉ាងណាបើបងចង់បែក – Eva, oriGinal sonG khmer 2018 「LYRIC AUDIO」♫

#Cammusiclyric #Eva #SundayProduction
Support Sunday Production:

If you enjoy the videos, please don’t forget to subscribe, like, & Share to your friend!

Background Wallpaper I used in this video is credit to and copyright @:

© Disclaimer: បើសិនម្ចាស់ផលិតកម្ម ឬ ម្ចាស់បទ Original មិនចង់ឃើញ Video របស់លោកអ្នក សុំមេត្ដា Comment ឬ Message ​មកយើងខ្ញុំ ដើម្បីយើងធ្វើការកែសម្រួល ឬលុបចេញ ។ សូមអរគុណ​ សម្រាប់ការយោកយល់ដោយក្ដីអនុគ្រោះ!

Copyright DISCLAIMER: This video is purely fan-made, if you (owners) want to remove this video, please CONTACT US DIRECTLY, before doing anything. We will respectfully remove it.

==================================================
If you have any queries, please contact me 24h/7
My Facebook Page:
My Channel:

Nguồn: https://expressiones.net/

Xem thêm bài viết khác: https://expressiones.net/category/phu-nu/

39 Comments

  1. ជួបហេីយ​ ខំវៃរកយូរហេីយបទនិងពីរោះណាស់😘

  2. ពិរោះណាស់idol💚💚💚💚
    ស្ដាប់បទនិងហើយចងយំ😢😢😢

  3. ពិរោះណាស់ហើយក៏ត្រូវនិងរឿងខ្ងុំ

  4. ពិរោះណាស់🇰🇭🎎🛫✈️❤️😍😜🎇💋🎆👍💝💕

  5. ចូលចិត្តស្ដាប់បទនិងណាស់

  6. ទឹកហូរមិនអាចយកដៃទប់បានទេ មនុស្សដែលចង់ទៅហើយក៏មិនអាចឃាត់ដូចគ្នា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *