(VTC14)_Tham nhũng vặt đã thành tập quán?(VTC14) – Điều đáng lo ngại là dù bức xúc nhưng thay vì tố cáo người Việt ngày càng có tâm lý chấp nhận sống chung với vấn nạn đó, coi đó là chuyện bình thường. Nhiều người lo ngại: Phải chăng người Việt đang hình thành một tập quán thích tham nhũng vặt và đi kèm với đó là một thói quen thích hối lộ trong mọi việc của cuộc sống? Tham nhũng vặt nhưng hậu quả thì có nhỏ?

Nguồn: https://expressiones.net/

Xem thêm bài viết khác: https://expressiones.net/category/tin-nguong/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *