Điểm tin trong ngày 11 12 2019

6 Comments

  1. Đội tuyển VN là số MỘT không có đối thủ xứng tầm trong khu vực

  2. mấy anh nhật nầy chơi kỳ
    con em đang bán hóa chất làm sạch nước để kiếm cơm
    mà mấy anh tài trợ làm sạch nước sông miễn phí
    làm vậy là mất chén cơm em rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *