Bài 01 – Nguồn gốc hình thành tín ngưỡng tôn giáo

5 Comments

  1. Kiến thức của thầy về tôn giáo thật là uyên thâm, tuy ko phải là chuyên môn chính của thầy nhưng chuyên đề này thầy nắm rõ vô cùng minh triết,!

  2. Bác này có lòng, nhưng chỉ là kiến thức, muốn nói được nghe được phải là tâm linh, tâm là tâm mình, linh là sự phản hồi của tổng đài vô vi, còn ta như ngồi trong cái chum, khó có thể biết ngoài chum có những gì

  3. Ông này giảng được nhưng nhiều nội dung linh tinh bên ngoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *