Địa lí 8 – Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

7 Comments

  1. Cô hộ em trả lời câu này vs . Em đang cần gấp : Giải thích vì sao khí hậu nc ta chia làm 2 mùa rõ rệt . Xin cô đấy mai e có kiểm tra rồi😥😥😥😭😭😢

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *