Chập Điện cháy 3 nhà liên tiếp – Thiệt hại hơn 1 Tỷ đồng

12 Comments

  1. Tội nghiệp quá.😞. Thế là năm nay hết giáng sinh ,hết Tết.. 😞

  2. Vậy là lực lượng PCCC đã đến kịp thời khống chế đám cháy hoàn toàn.
    Khi cháy hết không còn cái gì.
    Tội nghiệp Tết nhất tới nơi rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *