Tin nhanh VnExpress – Đọc báo_ tin tức online 24h.mp4

6 Comments

  1. Bọn đạo đức giả.sao chung mày chỉ biết ca ngợi những trường con nhà giầu.sao không đến xem vung sâu xa,cho hết bọn này vê nông thôn cải tạo như pôn pốt í.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *