Chạy – Wowy , Karik ft LD SouthGanz

34 Comments

 1. Chạy vì miếng ăn. Chạy vì nhà cửa. Chạy vì tao biết không còn ai lo cho tao nữa..

 2. Nếu như 2019 mới đăng bài này thì có lẽ lên top

 3. Ai sinh ra mà không có sứ mệnh
  Sứ mệnh của tôi là đập đỗ tất cả những thứ cản chân tôi thành công
  Wowy vs karrik <3
  ~Không_Màu~

 4. Lúc muốn buôn xui theo thời gian
  Nghe nhạc của Lão Đại có lại động lực liền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *