Vào một trong những ngày nọ, vị đồng nghiệp đứng xung quanh Lục Phồn ngay tức thì khoe khoang rằng mọi người được một minh tinh hạng nhì mời đến giúp khách làm cho Lục Phồn im lặng. Phát âm tiếp truyện ngay dưới. Ra mắt truyện sắc thay cơmContinue Reading